انتصاب دبیر هیأت

انتصاب دبیر هیأت
۲ نظر, ۳۱/۰۶/۱۳۹۴, توسط , در اخبار

روابط عمومی هیأت ورزشهای رزمی از انتصاب آقای شیرکو نیک وند بعنوان دبیر هیأت ورزشهای رزمی شهرستان مهاباد خبر داد .

آقای شیرکو نیک وند از مربیان و داوران اسبق و خوش نام ورزشهای رزمی میباشند.

درباره شیرکو نیک وند

۲ نظر

بازتاب ها

نظر بدهید