هفته معلم گرامی باد

هفته معلم گرامی باد

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است

و ماندگار شدن برای یک عمر

سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار

معلم عزیز روزت مبارک ، که جهانی از نورت مبارک گشته است . . .

هیئت ورزشهای رزمی شهرستان مهاباد

درباره شیرکو نیک وند

۲ نظر

بازتاب ها

نظر بدهید