گزارش تصویری از اردوی آماده سازی تیم کیک بوکسینگ واسکوی استان جهت اعزام به مسابقات کشوری.

گزارش تصویری از اردوی آماده سازی تیم کیک بوکسینگ واسکوی استان جهت اعزام به مسابقات کشوری.
دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری از اردوی آماده سازی تیم کیک بوکسینگ واسکوی استان جهت اعزام به مسابقات کشوری. بسته هستند, ۰۷/۰۹/۱۳۹۵, توسط , در اخبار, روابط عمومی و فرهنگی, فرهنگی, قانون گذاری

گزارش تصویری از اردوی آماده سازی تیم کیک بوکسینگ واسکو – ی استان جهت اعزام به مسابقات کشوری.
۱۳ ورزشکار از شهرستان مهاباد (در ۴ رده سنی )به اردوی مذکور دعوت شده اند و آقای احمد ابراهیمیان اصل از مربیان شایسته ی مهاباد مسئولیت آماده سازی و هدایت تیم به مسابقات کشوری را بر عهده دارند.


درباره شیرکو نیک وند