انتصاب آقای صدیق عزیزی بعنوان عضو هیئت رئیسه انجمن ملی کیک بوکسینگ ـ سیستم Mix Fighting کشور.

انتصاب آقای صدیق عزیزی بعنوان عضو هیئت رئیسه انجمن ملی کیک بوکسینگ ـ سیستم Mix Fighting کشور.
دیدگاه‌ها برای انتصاب آقای صدیق عزیزی بعنوان عضو هیئت رئیسه انجمن ملی کیک بوکسینگ ـ سیستم Mix Fighting کشور. بسته هستند, ۱۰/۱۱/۱۳۹۵, توسط , در اخبار, روابط عمومی و فرهنگی, فرهنگی, قانون گذاری

آقای صدیق عزیزی رئیس هیئت ورزشهای رزمی شهرستان مهاباد بعنوان عضو هیئت رئیسه انجمن ملی کیک بوکسینگ ـ سیستم Mix Fighting کشور منصوب گردید .
@evjmnews

درباره شیرکو نیک وند