اهدای لوح تقدیر به صدیق عزیزی رئیس هیئت ورزشهای رزمی مهاباداز طرف رئیس اداره ورزش وجوانان

اهدای لوح تقدیر به صدیق عزیزی رئیس هیئت ورزشهای رزمی مهاباداز طرف رئیس اداره ورزش وجوانان
دیدگاه‌ها برای اهدای لوح تقدیر به صدیق عزیزی رئیس هیئت ورزشهای رزمی مهاباداز طرف رئیس اداره ورزش وجوانان بسته هستند, ۲۹/۱۲/۱۳۹۵, توسط , در اخبار, روابط عمومی و فرهنگی, فرهنگی, قانون گذاری, کمیته ها

درباره شیرکو نیک وند