مراسم آخرسال و اهدای لوح تقدیر به مربیان و هنرجویان نین جوتسو

مراسم آخرسال و اهدای لوح تقدیر به مربیان و هنرجویان نین جوتسو
دیدگاه‌ها برای مراسم آخرسال و اهدای لوح تقدیر به مربیان و هنرجویان نین جوتسو بسته هستند, ۲۹/۱۲/۱۳۹۵, توسط , در روابط عمومی و فرهنگی, فرهنگی

مراسم آخرسال و اهدای لوح تقدیر به مربیان و هنرجویان نین جوتسو توسط جناب آقای بهروز عبدلی مسئول سبک در شهرستان مهاباد

درباره شیرکو نیک وند