حضور ۲ داور مهاباد بعنوان نمایندگان استان در کارگاه به روزرسانی اطلاعات داوران سراسر کشور

حضور ۲ داور مهاباد بعنوان نمایندگان استان در کارگاه به روزرسانی اطلاعات داوران سراسر کشور
دیدگاه‌ها برای حضور ۲ داور مهاباد بعنوان نمایندگان استان در کارگاه به روزرسانی اطلاعات داوران سراسر کشور بسته هستند, 01/11/2017, توسط , در آموزش, اخبار, داوران, روابط عمومی و فرهنگی, فرهنگی

آقای احمد ابراهیمیان اصل و سرکار خانم نسرین ابراهیم زاده از شهرستان مهاباد بعنوان تنها نمایندگان کمیته داوران

استان آذربایجان غربی در گارگاه به روز رسانی اطلاعات داوران سراسر کشور که مقرر است ۱۲ آبانماه۹۶

زیر نظر فدارسیون ورزشهای رزمی در استان مازندران -شهرستان سرخرود برگزار گردد حضور خواهند داشت .

درباره شیرکو نیک وند