بازدید از باشگاههای ورزشی رزمی

بازدید از باشگاههای ورزشی رزمی
دیدگاه‌ها برای بازدید از باشگاههای ورزشی رزمی بسته هستند, 27/03/2018, توسط , در اخبار, باشگاه ها و محل تمرینات, روابط عمومی و فرهنگی, فرهنگی

روابط عمومی هیئت ورزشهای رزمی ازشروع بازدیدهای فصلی کمیته ی ویژه نظارت و بازرسی هیئت از باشگاههای تابعه خبر داد ، این کمیته متشکل از مسئولین کمیته های بازرسی ، انضباطی ، نائب رئیس بانوان ، فنی ، حقوقی و با هماهنگی جناب آقای نیکوند دبیر محترم هیئت از هفته های آخر اسفند ماه شروع و ادامه دارد .

بازدید و بازرسیها به دو روش محسوس و نامحسوس انجام خواهد گرفت و در ارزشیابی سالیانه و تمدید پروانه های باشگاهی تأثیرات مثبت و منفی خواهد داشت .

 

درباره شیرکو نیک وند