⚠️ اطلاعیه ⚠️⛔️

دیدگاه‌ها برای ⚠️ اطلاعیه ⚠️⛔️ بسته هستند, 13/03/2019, توسط , در اخبار


⚠️قابل توجه مربیان،ورزشکاران و مسئولین برگزاری مسابقات کشوری:
✅جهت شرکت در مسابقات کشوری رعایت نقاط زیر الزامی می باشد.
جهت شرکت در مسابقات کشوری داشتن معرفی نامه از اداره ورزش و جوانان شهرستان و یا هیأت شهرستان مربوطه به هیأت استان الزامی بوده تا کلیه شرکت کنندگان استان در قالب یک تیم منسجم به فدراسیون ورزشهای رزمی معرفی گردند .
و همچنین سبکی که مسابقات رو برگزار می نماید باید نماینده ای در استان داشته باشد به این دلیل که کلیه هماهنگی ها و سرپرستی اعزام تیم برعهده مسئول سبک استانی بوده و در پایان مسابقات نیز فقط گزارش وی مورد تأیید می باشد.
حال اگر مربی و یا ورزشکاری بدون داشتن معرفی نامه به فدراسیون در مسابقات شرکت نماید ، مقام کسب شده مورد تأیید نبوده و همچنین ثبت نام مسئول برگزاری مسابقات کشوری بدون معرفی نامه ای که به فدراسیون فرستاده شده باشد غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده گزارش عدم رعایت قوانین به فدراسیون ورزشهای رزمی ارسال خواهد شد.

روابط عمومی هیأت ورزشهای رز می

درباره شیرکو نیک وند