نوشته های دارای برچسب باشگاه امید

بازدید اعضای هیئت ورزشهای رزمی از باشگاه تازه تأسیس ورزشی امید

12بهمن 1394 باشگاه ورزشی امید مورد بازدید اعضای هیئت ورزشهای رزمی مهاباد در معیت جناب آقای حسن شیخی مسئول محترم امور باشگاههای اداره ورزش و جوانان قرار گرفت. بعد از خ... ادامه مطلب ...