نوشته های دارای برچسب سامبو -تیم ملی

نفرات دعوت شده از استان به اردوی تیم ملی سامبوی  ج.ا.ا

بنا به گزارش پایگاه خبری هیأت ورزشهای رزمی استان آذربایجانغربی - پیرو نامه شماره ۲۷۶/۳۱۰۰ مورخه ۹۴/۹/۱۰ فدراسیون ورزشهای رزمی و موافقت نامه شورای برون مرزی وزارت ورز... ادامه مطلب ...