نوشته های دارای برچسب هیأت ورزشهای رزمی مهاباد – صدیق عزیزی – تقدیرنامه – فرماندار ویژه مهاباد

با اهداء لوح سپاس از تلاش و زحمات آقای صدیق عزیزی رئیس هیأت ورزشهای رزمی مهاباد تقدیر بعمل آمد

روز پنجشنبه مورخ یکم بهمن ماه 1394 در حاشیه جلسه هیأت ورزشهای رزمی ، با حضور رئیس و معاون اداره ورزش و جوانان با اهداء لوح تقدیر از طرف مسئولین سبکها ، مربیان ، داوران ... ادامه مطلب ...